Selecteer een pagina
Doelen stellen in Corona tijd: aangepast aan de omstandigheden, maar ambitieus en leuk!

Ieder jaar stellen organisaties doelen was voor het komende jaar. Deze doelen zorgen ervoor dat de medewerkers weten waar de prioriteiten van de organisatie liggen. Het helpt medewerkers om zich in de voor hun liggende periode beter te focussen en beter hun projecten en taken te prioriteren. Maar hoe gaan we dit jaar hier invulling aan geven?

Wat zijn de doelstellingen voor het komende jaar? We leven momenteel in een periode waarin alles onzeker is en we geen idee hebben hoe onze organisatie en de wereld om ons heen zich beweegt. 

Hoe stellen we doelen met medewerkers die kleine kinderen thuis hebben, met medewerkers die thuisonderwijs moeten geven of waarvan partner en studerende kinderen de werkplekken moeten delen. Wat doen we met de medewerkers die eenzaam zijn of extra zorgtaken hebben voor ouders.

Slaan we dit gesprek dit jaar over? Stellen we het uit of doen we hetzelfde al in voorgaande jaren?

Mijn belangrijkste advies: stel het gesprek over de doelen voor het komende jaar niet uit. Ga niet zitten wachten tot het post-Corona tijdperk. Stel juist nu doelen, zodat je medewerkers weten op welke manier zij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Maar pas deze doelen aan de individuele medewerker en haar of zijn situatie aan. Het wordt meer dan ooit maatwerk. Door het stellen van doelen kunnen medewerkers opleven en (weer) gemotiveerd raken om aan het werk te gaan.

De belangrijkste valkuil hierbij is om aanwezigheid de norm te laten zijn voor presteren. Het aantal uren dat medewerkers achter hun laptop zitten bepaald niet in hoeverre ze een  zinvolle bijdrage kunnen leveren binnen de organisatie. Wanneer je doelen aanpast aan de individuele situaties kan iedereen in deze tijd van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie; ook de medewerker die zorgtaken heeft.

Maak daarbij de doelen en concreet en overzichtelijk. Geen doelstellingen waar je de rest van het jaar aan moet werken, maar doelen die binnen een overzichtelijk periode haalbaar zijn. Het is immers niet duidelijk hoe het komende periode eruit komt te zien. Natuurlijk moeten deze doelen nog ambitieus en prikkelend zijn. Iedereen mag nog steeds stretchen, maar nu kan dit stretchen ook in heel andere factoren liggen. En ook dan blijken medewerkers meer te kunnen dan ze denken. Bespreek samen wat haalbaar is en maak het ook leuk!

Door het thuis werken zitten veel mensen hele dagen achter hun laptop of computer. Dat is geen gezonde situatie. Ze missen het praatje bij de koffie; ze hebben weinig loopjes. Medewerkers nemen te weinig of zelfs geen tijd om te lunchen. 

Om dit te doorbreken kun je denken aan doelstellingen als:

  • Maak iedere dag tijdens de lunch een wandeling van minimaal 20 minuten. Dit kan je bijvoorbeeld ondersteunen met de ‘ommetje-app’ van de Hersenstichting. Je draagt bij aan een goed doel; iedere medewerker krijgt zijn dagelijkse beweging en het ook nog een competitieve prikkel.
  • Plan 1 keer per week een ‘social call’ in met een collega die je nu minder spreekt.

En als doelstelling voor alle teams:

  • Een challenge, bijvoorbeeld een 1000 kilometer challenge. Welk team heeft voor het einde van het eerste kwartaal 1000 kilometer afgelegd?  Wandelen, hardlopen, fietsen, skeeleren, het is allemaal goed. 

In deze tijd is het belangrijk om doelen te stellen die bijdrage aan het resultaat van de organisatie, maar ook doelen die verbinden, motiveren en het werken op afstand leuk maken. 

Door deze doelen vervolgens regelmatig te bespreken met de medewerker en waar nodig bij te stellen, blijven ze passen bij de veranderde omstandigheden. Op deze wijze kun je als organisatie ook in deze tijd blijven ontwikkelen en groeien.